Video Surveillance for warehouse

Video Surveillance for warehouse

Securing large warehouses and logistic building complexes have always been a challenging task. To have goods and valuables well protected against break-ins, it is vital that reliable video surveillance system is in place. GeoVision offers peace of mind to businesses by providing a comprehensive solution suite designed specifically for these premises.
Video Surveillance for commercial building

Video Surveillance for commercial building

CCTV systems for commercial buildings can bring many benefits to businesses, including monitoring on-site activity, deterring crime, and collecting evidence for criminal prosecution.
Videobewakingsoplossing voor een Casino

Videobewakingsoplossing voor een Casino

De GeoVision Casino-beveiligingsoplossing maakt gebruik van een hoge resolutie en hoge framesnelheid voor videobewaking, alarmsysteem, toegangscontrole, ANPR en one-stopbeheersysteem, dat een veilige casino-omgeving mogelijk maakt en de efficiëntie van het beheer verbetert.
Videobewakingsoplossing voor een magazijn

Videobewakingsoplossing voor een magazijn

Het beveiligen van grote magazijnen en logistieke gebouwencomplexen is altijd al een uitdagende taak geweest. Om goederen en kostbaarheden goed te beschermen tegen inbraak, is het van vitaal belang dat er een betrouwbaar videobewakingssysteem aanwezig is. GeoVision biedt bedrijven gemoedsrust door een uitgebreide oplossingssuite te bieden die speciaal voor deze gebouwen is ontworpen.
Solution de Vidéosurveillance Pour l’entrepôt

Solution de Vidéosurveillance Pour l’entrepôt

La sécurisation des grands entrepôts et des complexes logistiques a toujours été une tâche difficile. Pour que les biens et objets de valeur soient bien protégés contre les effractions, il est essentiel qu'un système de vidéosurveillance fiable soit en place. GeoVision offre la tranquillité d'esprit aux entreprises en fournissant une suite de solutions complète conçue spécifiquement pour ces locaux.
Solution de Vidéosurveillance Pour Casino

Solution de Vidéosurveillance Pour Casino

Les systèmes de sécurité et de surveillance sont devenus une composante vitale d'un système de gestion de casino permettant aux opérateurs de clubs de jeux de surveiller et de gérer les menaces de sécurité en temps réel. Outre l'objectif initial des mesures de sécurité, cela permet de soulever des préoccupations concernant le comptage des cartes, le jeu des avantages et diverses autres activités suspectes ou interdites.
Camerabeveiliging voor een Commercieel Gebouw

Camerabeveiliging voor een Commercieel Gebouw

CCTV-systemen voor commerciële gebouwen kunnen bedrijven veel voordelen bieden, zoals het bewaken van activiteiten ter plaatse, het afschrikken van criminaliteit en het verzamelen van bewijsmateriaal voor strafrechtelijke vervolging.